Bezpečnostní listy, chemické látky, zdravotnická zařízení, jídelny

Různé

Zprostředkujeme:

  • zpracování nových a revize stávajících bezpečnostních listů na chemické látky i přípravky
  • vypracování etiket na výše uvedené v návaznosti na zákon o chemických látkách a biocidech a evropské směrnice
  • sestavení a vyhotovení sanitačních řádů pro zdravotnická zařízení, jídelny, výrobny potravin, dojírny, chovy zvířat, kafilerie aj.
  • přípravu legislativních podkladů pro registrace chemických přípravků a biocidů
  • zpracování projektové dokumentace a požární zprávy Vašeho záměru