Poradenství a konzultace v oblasti hygieny, povolení, povinnosti

Poradenství a konzultace obecně

Vyřízení nezbytných povolení, stanovisek či rozhodnutí z hlediska hygienického v oblasti hygieny obecné a komunální, nabízíme zastupování při jednáních před orgány ochrany veřejného zdraví (hygienická služba).

Seznámíme Vás se všemi povinnostmi, které pro Vás vyplývají ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a z jeho prováděcích předpisů.