Poskytneme konzultaci hygienických problémů při projektování staveb

Příprava projektové dokumentace

Poskytneme konzultaci hygienických problémů při projektování staveb, případně i vyřízení na příslušném státním orgánu ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanici) tak, aby Váš záměr byl v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.