Konzultace a poradenství k problematice hluku a vibrací

Hluk a vibrace

  • zastupování při jednáních před orgány ochrany veřejného zdraví (hygienická služba)
  • příprava návrhu na vydání časově omezeného povolení k provozu zdroje hluku nebo vibrací, při nichž dochází k nedodržení hygienických limitů hluku nebo vibrací
  • konzultace a poradenství k problematice hluku a vibrací