Činnosti epidemiologicky závažné, kadeřnictví, manikúra, kosmetické služby

Činnosti epidemiologicky závažné

Za činnosti epidemiologicky závažné se považují:

holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, vč. modeláže nehtů, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby, živnosti, při nichž je porušována integrita lidské kůže, živnosti, při nichž se používají k péči o tělo speciální přístroje – např. solária, myostimulátory

V této oblasti Vám nabízíme:

  • posouzení vhodnosti vybraného prostoru k provozování činnosti epidemiologicky závažné, zajištění vydání závazného stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví
  • zpracování provozního řádu a jeho předložení orgánu ochrany veřejného zdraví
  • zpracování oznámení o zařazení prací do kategorií dle ustanovení § 37 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • školení – tzv. hygienické minimum
  • audit provozovny, návrhy k odstranění nedostatků