Kdo jsme

MUDr. Anna Žádníková, dlouholetá pracovnice v problematice hygieny obecné a komunální a ochrany zdraví při práci. Do konce r. 2010 pracovala v hygienické službě jako vedoucí odd. hygieny práce, vedoucí odd. hygieny obecné a komunální a posléze jako vedoucí odboru hygieny obecné a komunální.

Vítězslava Ďurišová, dlouholetá zkušená pracovnice, která pracovala do konce r. 2010 jako asistentka hygienické služby v oboru hygieny obecné a komunální.

Máme potřebné znalosti jak odborné, tak z oblasti platných právních předpisů, které můžeme uplatnit při řešení Vašeho problému.