Konzultace a zpracování pravidel pro koupaliště a sauny

Koupaliště a sauny

  • konzultace k projektové dokumentaci
  • konzultace k návrhu provozního řádu
  • konzultace a poradenství k provozu koupaliště či sauny (audit s návrhem na odstranění závad)
  • zpracování pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a jejich projednání s místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví